Kategórie

Výrobcovia

Akcie, zľavy a novinky

Filtračné média

Filtračné média sú veľmi dúležitá súčasť filtračného systému v morskom akváriu. Vytvárajú priestor pre nitrifikačné baktérie a tým pádom pomáhajú lepšie a účinnejšie fitlrovať vodu v morskom akváriu.