Kategórie

Výrobcovia

Akcie, zľavy a novinky

Bezpečnosť osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na www.akvaland.sk, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom , s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.Údaje, ktoré zadávate pri platení

Pri samotných platbách je dôležité pripomenúť, ze sa už nebudete nachádzať na našej webstránke, pretože budete presmerovaný na webstránku PayPal.com - platobný formulár, kde budete môcť peňažnú transakciu uskutočniť. Vaše bankové údaje ako napr. PIN či číslo vašej kreditnej karty nám teda nebudú dostupné, vymieňať si ich budete iba s PayPal (platba pomocou kreditnej karty cez internet). Ak sa platbu podarilo úspešne zrealizovať, PayPal nás o tom bude ihneď elektronicky informovať a my budeme vedieť, že vašu objednávku môžeme začať vybavovať.Údaje o vašich nákupoch na www.akvaland.sk

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.